آمارهای منتشر شده از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) نشان می دهد در نخستین سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور افت قابل ملاحظه ای داشته است.

بر اساس گزارش آنکتاد در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۴۵۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب اقتصاد آمریکا شده بود اما این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۲۷۵ میلیارد دلار رسیده که کاهش ۳۹ درصدی داشته است.

بر این اساس اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۸۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمتر نسبت به سال پیش از آن جذب کرده است.