یانگ دان مجری 44 ساله چینی پس از 22 سال کار مقابل دوربین شبکه‌های تلویزیونی چینی هیچ تغییری نکرده است.

او در سال ۱۹۹۶ در سن ۲۲ سالگی مجری پیش بینی آب و هوا در یکی از شبکه های مطرح تلویزیونی چین شد و تا به امروز به کارش در این شبکه ادامه داده است.

اما نکته قابل توجه اینجاست، با دقت کردن به تصاویر ضبط شده این خانم مجری در طول ۲۲ سال متوجه خواهید شد که یانگ دان از اکسیر جوانی برخوردار است چون در این مدت طولانی آثاری از پیری در او دیده نمی‌شود.

او بدون هیچگونه جراحی و اقدامی مصنوعی به این جوانی ابدی رسیده است و اکنون برای همه سوال است که « راز این جوان ماندن چیست»