کاووس محمدی اظهار داشت: در فضای مجازی شایعه تیراندازی به یک تانکر حامل بنزین در جهرم منتشر شده بود که این خبر کذب است.

وی در تشریح این حادثه افزود: این تانکر سوخت‌رسانی که از بندرعباس به مقصد جهرم حرکت کرده بود، ساعت ۲۱ امشب در جلوی درب منزل راننده به علت داغ شدن لنت‌ها، چرخ‌هایش آتش می‌گیرد که با حضور به‌ موقع آتش‌نشانی و جدا کردن کله اسبی تانکر، آتش نیز مهار می‌شود.

محمدی همچنین عنوان کرد: این تانکر حامل بنزین بود که با اطفای به‌موقع حریق، از آتش گرفتن محموله نیز جلوگیری شد.