در این جلسه در خصوص موضوعات مختلف از جمله انتخاب سرمربی تیم فوتبال این مجموعه تبادل نظر صورت گرفت.

گفتنی است ۸گزینه داخلی و خارجی در این جلسه بررسی و در نهایت ۳مربی به عنوان گزینه های نهایی مشخص شدند که ظرف روزهای آینده رسما مرد نخست نیمکت صنعت نفت در لیگ هجدهم معرفی خواهد شد.