از ساعت ۲۳:۳۰ امشب تیم های ملی اسپانیا و سوئیس در دیداری تدارکاتی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

 

ترکیب اسپانیا: دخیا- ادریوزولا- آسپلیکوئتا- پیکه- آلبا- کوکه- تیاگو- داوید سیلوا- اینیستا- آسپاس- دیگو کاستا

ترکیب سوئیس: سومر- لیخشتاینر- شار- آکانی- رودریگز- بهرامی- زاکاریا- زوبر- ژمائیلی- شقیری- سفروویچ