‍‍‍ مقامات وزارت کشور تونس ضمن اعلام خبر فوق، تصریح کردند که عملیات نجات ادامه دارد. مهاجران از اتباع تونس و از ملیت های دیگر بودند. به گزارش سرویس های امنیتی تونس، تقریبا صد و هشتاد مهاجر غیرقانونی در کشتی حضور داشتند که هشتاد نفرشان از ملیت های آفریقایی ( غیر از تونس) بوده اند.