در این گزارش آمده است نیمی از کودکان بین سنین ۷ الی ۱۷ سال، یعنی حدود ۳.۷ میلیون تن در افغانستان از مدرسه رفتن محروم مانده‌اند.

یونیسف اعلام کرد، فقر و تبعیض گسترده علیه دختران در کنار ناامنی، سبب شده میزان کودکان محروم از تحصیل در افغانستان از سال ۲۰۰۲ به این سو به شدت افزایش یابد.

گفته می‌شود که ۶۰ درصد کودکان محروم از تحصیل دختر هستند. این رقم در شماری از ولایت‌های افغانستان بیشتر است.

بر اساس گزارش یونیسف، در قندهار، هلمند، وردک، پکتیکا، زابل و ارزگان ۸۵ درصد دختران مدرسه نمی‌روند.

در این گزارش آمده که افزون بر ناامنی، آوارگی، ازدواج در سنین پایین، کمبود معلمان زن و امکانات کم مدارس از دلایل دیگر بازماندن کودکان از تحصیل شده است.