این در حالی است که فعالان حقوق بشر عربستان بر این باورند که بازداشت فعالان حقوق زنان تنها چند هفته پیش از لغو ممنوعیت رانندگی برای زنان، به ثبات و نظم عمومی ارتباطی ندارد.

دادستانی عربستان اسامی بازداشت شدگان را ذکر نکرده و اضافه کرد که ۸ تن از آنها به صورت موقت آزاد شدند.