سران دو کره روز ۲۷ آوریل در روستای مرزی پانمونجوم دیدار کردند و به دنبال آن بیانیه ای در خصوص خاتمه روابط خصمانه و پایان دادن به هر اقدامی در این راستا منتشر کردند.

حالا روزنامه رودونگ سینمون ارگان حزب حاکم کره شمالی نوشته است که این رزمایش ها را مصداق اقدامات خصمانه می داند و به کره جنوبی برای حضور در آنها هشدار داده است.

کره جنوبی قصد دارد در رزمایش ریم پاک در هاوایی آمریکا در ماه آینده میلادی به همراه ۲۰ کشور دیگر شرکت کند و برنامه ای هم برای رزمایش مشترک با آمریکا به نام اولچی فریدام تنظیم کرده است که اوایل ماه اوت شروع می شود.

این روزنامه با اشاره به اینکه شبه جزیره کره و دو کشور در تقاطع حساسی قرار دارند آورده است که چطور می توان گفت و گو و رویارویی را در یک سبد قرار داد رزمایش های نظامی نیز با صلح در یکجا نمی گنجد.

کره شمالی رزمایش ریم پاک آمریکا را مصداقی از برنامه های جنگ سرد این کشور علیه کشورهای دارای حق حاکمیت دانسته است.

چین نیز به دنبال افزایش اختلافاتش با آمریکا در دریای جنوبی از این رزمایش بیرون گذاشته شد و آمریکا آشکارا دعوت خود را از ارتش این کشور برای حضور در این رزمایش پس گرفت.

همزمان با این تحولات جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا هم گفته است که کره شمالی نباید تصور کند که از تحریم ها خلاصی می یابد تا زمانی که خلع سلاح صورت نگیرد در اجرای تحریم ها کاهلی صورت نخواهد گرفت.

وی که با همتایان کره جنوبی و ژاپنی خود دیدار داشته است خاطر نشان کرد که تحریم ها متوقف نمی شود مگر اینکه کره شمالی به طور کامل خلع سلاح شود.

او همزمان اعتراف کرد که مسیر پر پیچ و خم و پر فراز و نشیبی پیش روی آمریکا و کره شمالی وجود دارد.