شبکه المنار از دیدار طولانی میان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد با وفیق صفا حضور مسئول ارتباطات و هماهنگی حزب الله خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ در این دیدار تحولات داخلی و خارجی مورد رایزنی قرار گرفته و انتخابات پارلمانی اخیر و نتایج آن مورد ارزیابی واقع شده است. همچنین موضوع آوارگان سوری و مبارزه با فساد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

در این دیدار درباره مبارزه با فساد و سازوکار مشترک مربوط به آن  توافق شده و موضوع تشکیل کابینه و اهمیت تشکیل آن در اسرع وقت مطابق با معیارهای قانون اساسی و دموکراتیک و منسجم با نتایج انتخابات اخیر مورد تبادل نظر قرار گرفته است.