سه فضانورد ایستگاه فضایی بین‌المللی امروز-یکشنبه- در قزاقستان فرود آمدند.

این سه فضانورد پس از اتمام ماموریت ۱۶۸ روزه خود در ایستگاه فضایی بین‌المللی، به زمین بازگشتند.

این سه فضانورد از کشور‌های روسیه، آمریکا و ژاپن بودند.

اکنون سه فضانورد در ایستگاه فضایی بین‌المللی قرار داشته و قرار است روز چهارشنبه- سه نفر دیگر برای پیوستن به آنها به فضا پرتاب شوند.