سید حسن قاضی‌زاده هاشمی در ادامه بازدیدهای خود از مراکز درمانی پایتخت، شب گذشته و تا ساعات ابتدایی بامداد امروز از بیمارستان‌های شریعتی، جامع زنان آرش و کودکان بهرامی تهران بازدید کرد.

وی ابتدا از بخش اورژانس، کلینیک ویژه در حال ساخت و پروژه طرح توسعه اورژانس و آنکولوژی بیمارستان شریعتی تهران بازدید کرد و ضمن گفت وگو با پرسنل بیمارستان شریعتی، از بیماران حاضر در بخش اورژانس عیادت کرد.

پروژه کلینیک ویژه بیمارستان شریعتی در چهار طبقه در حال ساخت است و ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طرح توسعه اورژانس و آنکولوژی این بیمارستان نیز در ۱۰ طبقه در حال ساخت است و ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

هاشمی در جریان بازدید از این دو طرح عمرانی، دستورات لازم برای تسریع در تکمیل و تجهیز این بخش ها را صادر کرد.

وزیر بهداشت همچنین از بخش های اورژانس، اتاق عمل، NICU و بخش نازایی بیمارستان جامع زنان آرش تهران بازدید کرد.

بیمارستان جامع زنان آرش تهران دارای ۱۲۸ تخت بیمارستانی مصوب و ۱۵۵ تخت بیمارستانی فعال و ۱۰۰ درصد ضرب اشغال است.

به گزارش وبدا هاشمی در پایان از بخش‌های اورژانس، درمانگاه، NICU، هماتولوژی و نوزادان بیمارستان کودکان بهرامی تهران بازدید کرد.