المیادین گزارش داد، این طرح شامل ۱۳ بند است که بر فراهم آوردن فضای اطمینان، تکثرگرایی، آشتی و پذیرش دیگران در چارچوب جامعه متنوع متمرکز است.

این طرح همچنین منع تمامی اشکال تحریک به نفرت، خشونت و تروریسم، تلاش برای ایجاد عدالت اجتماعی، حفظ هویت اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، آشتی و کنار گذاشتن تعصب را خواستار شده است.

طرح جمعیت الوفاق بحرین همچنین خواهان حمایت از آزادی‌ها و تضمین حق تشکیل موسسات جامعه مدنی است.

طبق گفته جمعیت، طرح مذکور بر پذیرش دیگران در جامعه متنوعی متمرکز است که در آن تمام انواع تحریک به نفرت، خشونت و تروریسم ممنوع است. همچنین شامل اصل حفاظت از هویت اسلامی عربی است.

در همین راستا، جواد فیروز، نماینده سابق بحرین گفت: اعلام بحرین بر اصول دموکراتیکی تاکید دارد که هر راهکاری بر آن مبتنی است. طرح جمعیت الوفاق شک و شبهاتی را در مورد دولت به دلیل مخالفتش با گفتگو با معارضان بر می‌انگیزد.