رویترز گزارش داد، ماه گذشته دادگاه عالی فیلیپین به برکناری ماریا لوردس سرانو، قاضی ارشد فیلیپینی رای داد. این قاضی پیش از این از سوی رودریگو دوترته به خاطر مخالفت با پیشنهادهای مطرح شده از سوی دولت "دشمن" خوانده شد.

دیگو کارسیا سایان، مخبر ویژه سازمان ملل متحد در امور استقلال قضات و وکلا، اظهار کرد: اخراج این قاضی پیامی دلسرد کننده به سایر قضات دادگاه عالی است.

دوترته در یک کنفرانس مطبوعاتی در واکنش به این اظهارات سایان گفت: به او بگویید که در امور داخلی کشور من دخالت نکند. برو به جهنم.

اظهارات دوترته در آستانه سفر رسمی او به کره جنوبی مطرح شد.