رویترز گزارش داد، برنی سندرز، کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار کرد: ما رییس‌جمهوری داریم که دارای گرایش های شدید مستبدانه است و هر روز می‌خواهد دموکراسی آمریکا را تضعیف کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در ایالت من و سایر ایالت های این کشور شما مردان و زنانی را می‌یابید که برای دفاع از دموکراسی آمریکایی جنگیده و جان داده‌اند.

سندرز اضافه کرد: این فرد به جهان نگاه می‌کند و ظاهرا از تمامی رهبران خودکامه خوشش می‌آید.

این سیاستمدار آمریکایی در بخش دیگری از گفت وگوی خود دونالد ترامپ را بدترین رییس جمهوری تاریخ ایالت متحده خواند و گفت: فکر می کنم آمریکا به سمت نوع خودکامه‌ای از حکمرانی حرکت می‌کند و در آن رییس‌جمهوری حاکم است که دروغگو و دارای مشکلات روانی است.