یک مرد در شهر اوفا پایتخت جمهوری باشکورتوستان در فدراسیون روسیه که به دلایل نامعلومی در خیابان بیهوش شده بود توسط یک راننده ناشی زیر گرفته شد.

در فیلم زیر این حادثه را مشاهده می‌کنید.