سومریه نیوز گزارش داد، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در پاسخ به سوال یکی از پیروانش در مورد امکان بازگشت یهودیان عراقی که در سالیان گذشته از جمله در زمان حکومت صدام از این کشور مهاجرت کرده‌اند گفت: در صورتی که به عراق وفاداری دارند ما به آنها خوشامد می‌گوییم.

بیش از دو درصد ساکنان عراق در سال ۱۹۴۷ را  شهروندان یهود تشکیل می‌دادند و این میزان در سال ۱۹۵۱ بعد از مهاجرت آنها به اراضی اشغالی به شکل قابل توجهی کاهش یافت.