شینهوا گزارش داد، مقامات پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعلام کردند این پیمان نظامی به منظور تقویت حضور خود در ماموریت های خارجی، ۳۰ هزار نیروی رزمی به نیروهای خود می افزاید.

بر اساس گزارش ها این نیروها که روند آماده شدن آنها تا یک ماه به طول می انجامد، قرار است از تجهیزات پیشرفته نظامی و پشتیبانی بمب افکن ها و ناو برخوردار شوند.

در همین حال رسانه های  آلمانی گزارش دادند نیروهای جدید به ۲۰ هزار نیروی کنونی این پیمان که در چارچوب نیروهای واکنش سریع به انجام ماموریت مشغول هستند، افزوده خواهند شد.