محمد دانشگر مدافع فصل گذشته سایپا با عقد قراردادی دو ساله به عنوان چهارمین خرید استقلال به عضویت آبی‌ها درآمد.

پیش از این استقلال باقری، محمدی مهر، آقا خان را به خدمت گرفته بود.