فرشاد محمدی مهر مدافع پارس جنوبی با عقد قراردادی سه ساله به استقلال پیوست.

محمدی مهر دومین خرید آبی‌های پایتخت پس از مرتضی آقاخان است.