سرهنگ «والری ووستروتین» قهرمان میهنی اتحاد پیشین جماهیر شوروی ضمن اعلام این خبر به ریانووستی گفت: خبر زنده بودن این خلبان و زندگی در افغانستان پس از سه دهه باعث شگفتی شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون به حمایت دستگاه دیپلماسی روسیه و کمک‌های مالی سازمان‌های مردمی به این خلبان روس نیاز داریم، از رسانه‌ای کردن نام خلبان یاد شده به دلیل محرمانه بودن اطلاعات خودداری کرد.

در این گزارش جزئیات بیشتری از سرنوشت این خلبان و نحوه نجات یافتنش پس از سرنگونی هواپیما اشاره نشده است.

عملیات نظامی شوروی در افغانستان که در روسیه به جنگ افغانستان معروف است از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹(۱۳۵۸-۱۳۶۸)به طول انجامید وبراساس آمار رسمی منتشر شده در سال ۱۳۸۹، نتیجه آن کشته شدن بیش از ۱۳ هزار نفر از ارتش شوروی بود.

براساس آمارهای دیگری تلفات نیروی های نظامی شوروی در این جنگ تا ۱۵ هزار نفر تخمین زده شده است ضمن اینکه محققان دیگری نیز تلفات را تا ۲۰ هزار نفر تخمین می زنند.

طبق آمارهای غیررسمی دراین جنگ حدود ۵۵ هزار نفر از نیروهای نظامی دولت افغانستان، ۲۵۰هزار نفر از مجاهدین و بین ۵۰۰ تا دو میلیون نفر هم از مردم افغانستان کشته شدند. ۵ میلیون نفر دیگر از شهروندان این کشور نیز آواره شدند.

در طول این جنگ که بیش از یک دهه به طول انجامید ۱۲۵ هواپیمای نظامی نیروی هوایی اتحادیه پیشین جماهیر شوروی مورد هدف قرار گرفت و در نهایت جنگ با ناکامی شوروی به پایان رسید.