شهلا خسروی در نشست مشترک رئیس انجمن علمی مامایی ایران با مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، افزود: ماماها بخشی از خدمات را ارائه می‌کنند که برای آن آموزش دیده‌ و مهارت‌های بالایی کسب کرده‌اند.

وی ادامه داد: در همه جای دنیا اکثر خدمات توسط ماماها انجام می‌شود در صورتی که بیمه‌ها با ماماها قرارداد منعقد کنند، افراد می‌توانند در سطوح پایین‌تر و با هزینه کمتر همان خدمت را دریافت کنند که تحقق این موضوع هم به سلامت مادران کمک می‌کند و هم ماماها به کار کردن دلگرم و در نهایت اعتماد مردم به آنها بیشتر می‌شود.

مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی، بر جلوگیری از ارائه خدمات غیرضروری توسط بیمه ها تاکید کرد و گفت: بیمه باید اعتماد را برای گیرنده و ارائه دهنده خدمت فراهم کند به نحوی که با طراحی فرآیندهایی از تقاضاها و مداخلات غیر ضروری از جمله سونوگرافی، آزمایش‌ها و اقدامات پاراکلینیکی جلوگیری کند، چرا که یکی از رسالت‌های بیمه این است که بر این موارد نظارت داشته باشد.