اسپوتنیک گزارش داد، وزارت دفاع سنگاپور امروز اعلام کرد که این کشور تمام تلاش خود را برای موفقیت آمیز بودن دیدار سران آمریکا و کره شمالی به کار خواهد بست.

در بیانیه وزارت دفاع سنگاپور در این خصوص آمده است: وزارت خارجه ما نیز در تلاش است تا نشست مذکور نتیجه بخش باشد. همچنین برای رخ داد این نشست و رفع تمام مشکلات احتمالی در این مسیر به تلاش های خود ادامه خواهیم داد.

این در حالیست که پس از چالش در دیدار سران کره شمالی و آمریکا به دلیل تهدیدهای مکرر مقامات واشنگتن، ترامپ چندی پیش دیدار مذکور را در تاریخ پیشین یعنی ۱۲ ماه جاری در سنگاپور مورد تأئید قرار داد.