جمعی از تشکل‌های مردمی فعال در حوزه فلسطین و قدس و همچنین دانشجویان و اقشاری از مردم در حمایت از آزادی فلسطین تجمع کردند.

خالد قدومی نماینده جنبش حماس در تهران نیز در این مراسم حضور داشت.

در پایان نیز تجمع‌کنندگان شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا را سر دادند.