در این گزارش تصمیم ترامپ به مرد «سبیل دار» (جان بولتون) مرتبط شده و ضمن تاکید چندباره بر اینکه ترامپ توافق را نخوانده است، گفته شده که او حتی متحدان اوپایی خود را نیز شلاق زده و قطعا کره شمالی هم به دنبال توافق هسته ای مطلوب با او نخواهد بود.

از نگاه این گزارش، علت اصلی مخالفت ترامپ با برجام آن است که توسط فردی «سیاه پوست» یعنی باراک اوباما امضا شده است. ویدئوی زیر را ببینید: