منصور مظفری با اعلام این خبر که «دولت از روزنامه آفتاب یزد که یک روزنامه حامی دولت به حساب می‌آید شکایت کرد» گفت: در پی احضاریه‌ای که روز گذشته به دفتر روزنامه رسید یکی از دستگاه‌های دولتی از این روزنامه حامی دولت شکایت کرده است.

مدیرمسئول روزنامه «آفتاب یزد» خاطرنشان کرد: در کار رسانه‌ای منکر ضعف یا اشتباه احتمالی نیستیم ولی در طول این سال‌ها سعی کرده‌ایم در چهارچوب موازین قانونی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی نقد خود را انجام دهیم.

مظفری ادامه داد: در طول ۱۹ سال انتشار مستمر روزنامه آفتاب یزد تاکنون هیچ دستگاه دولتی از این روزنامه شکایت نکرده بود.

مدیرمسئول آفتاب یزد تصریح کرد: قبل از این، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت حمایت از رسانه‌ها چندین وکیل را برای دفاع از مطالب منتشره در مطبوعات به استخدام خود درآورده بود. جای تعجب دارد که چرا دستگاه‌های دولتی به جای ارائه توضیحات برای تنویر افکار عمومی و ارسال جوابیه به دستگاه قضایی متوسل می‌شوند.

مظفری همچنین یادآور شد: در فرجه قانونی جهت پاسخگویی و دفاع از خود در مرجع قضایی حاضر و دفاعیات خود را انجام خواهیم داد.