در پی سقوط یک فرونده «جنگده F۷ ارتش» نیروی هوایی ارتش در ۲۰ کیلومتری حسن‌‌آباد اصفهان، دو سرنشین این جنگنده (خلبان‌ها) جان سالم به در بردند.

نیرو‌های امدادی با گشت‌زنی این دو خلبان را به صورت سالم پیدا کردند.

حوالی ظهر امروز این جنگنده آموزشی در ۲۰ کیلومتری حسن‌‌آباد استان اصفهان سقوط کرد و گمانه‌زنی‌هایی در خصوص سرنوشت خلبانان آن مطرح بود.