عباس چنانه مسئول فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی اهواز در خصوص اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر زنده شدن جوانی پس از مرگز مغزی اظهار داشت: این جوان اهوازی بر اثر برق گرفتگی و سقوط از ارتفاع دچار مرگ مغزی شده و متاسفانه برخی افراد در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اقدام به شایعه پراکنی کرده و اعلام شد که این فرد پس از رضایت خانواده برای پیوند عضو به زندگی برگشته است.

وی افزود: این خبر کذب محض بوده و این فرد هم اکنون در بیمارستان منطقه بستری است.

مسئول فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: از مردم و رسانه‌ها تقاضا می‌شود از دامن زدن به شایعات پرهیز کنند.