فرهاد پورغلامی امروز با عقد قرادادی سه ساله به عنوان سرمربی جدید ملوان انزلی انتخاب شد.

پورغلامی در گذشته نیز سرمربی ملوان بود و با این تیم نتایج خوبی کسب کرده است.

وی مربیگیری در تیم‌های پیکان و سایپا را دارد.