مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال که در ترکیه دچار عارضه قلبی شد و پس از بستری شدن در بیمارستان آنژیوگرافی کرد، شرایطی بهتر از گذشته دارد.

تاج امروز (شنبه) نسبت به روزهای گذشته شرایط بهتری پیدا کرده و با راه رفتن توانسته روند رو به بهبود را نشان بدهد. رئیس فدراسیون فوتبال قصد بازگشت به تهران را دارد، اما در حال حاضر اجازه پرواز ندارد تا با بهتر شدن شرایطش بتواند این اجازه را گرفته و به تهران بازگردد.