در حکم رحمانی فضلی وزیر کشور خطاب به محمدجواد فدائی فتح آبادی آمده است: به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری کرمان منصوب می نمایم. توفیق شما را در انجام وظایف و امور محوله از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم. 

محمدجواد فدائی فتح آبادی پیش از این سمت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان را برعهده داشت. 

گفتنی است علیرضا رزم حسینی که شانزدهم آذرماه ۹۲به عنوان استاندار کرمان در دولت یازدهم منصوب شده بود،‌ چهارشنبه گذشته از سمت خود استعفا داد و این استعفا مورد موافقت وزیر کشور واقع شد.