پایگاه خبری هیل نوشت، فیلیپ آلستون،‌ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فقر هشدار داد: اقدامات ترامپ احتمالا باعث افزایش نابرابری‌ها و سوق دادن مردم به سمت فقر شده است.

وی ادامه داد: این اقدامات یک حمله سیستماتیک علیه برنامه رفاه آمریکا است که شبکه امنیت اجتماعی آمریکا را برای کسانی که از عهده خودشان برنمی‌آیند،‌ مورد هدف قرار داده است. اگر مسیر دستیابی به مواد غذایی و خدمات درمانی کنار گذاشته شود سوبسیدهای دستیابی به مسکن قطع شود دیگر زندگی مردم وخیم‌تر می‌شود.

آلستون اعلام کرد: آمریکایی‌ها در حال حاضر با ویرانی مواجه شده و فقر در کشور در حال گسترش است.

آخرین گزارش این گزارشگر ویژه روز جمعه منتشر شده و قرار است اواخر این ماه میلادی در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود.

این گزارش براساس یافته‌های آلستون در جوامع فقیر آمریکا است.

سناتور کوری بوکر که به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی می‌شود،‌ گفت: این گزارش بسیار اذیت کننده بوده اما متاسفانه تعجب آور نیست. این گزارش باید به عنوان دلیلی برای تعهد به ضمانت شغلی خدمات درمانی مشاهده شود.