محصول «Exoskeleton» با ۱.۸ کیلوگرم وزن، در نقش بازوی سوم، مهارکننده ابزار و ادوات نظامی سنگین است تا به سربازان در مواقع ضروری کمک کند تا با کاستن از وزن سلاح، توانایی آن‌ها دستخوش تغییر نشود. {لینک}

برخی اوقات پیاده‌نظام مجبور به حمل تسلیحاتی به وزن بالای ۱۲ کیلوگرم می‌شوند که در طول عملیات و ساعات طولانی شبانه‌روز باعث می‌شود تا قوای آن‌ها تحلیل رود.

دست سومی که ارتش آمریکا روی تفنگ M۲۴۹ و M۲۴۰B آزمایش کرده، سبک و بدون باتری است و قرار است به‌طور وسیع در ارتش استفاده شود.

در آزمایش پیشین سربازان شکایت کرده بودند که قادر به خوابیدن با دست سوم نیستند و حالا با رفع این مشکل، استفاده از Exoskeleton راحت‌تر شده است.