فرهاد قائمی پس از توافق با مسئولین این باشگاه ترکیه ای، قرارداد خود را امضا کرد تا تعداد لژیونرهای والیبال ایران در باشگاه های اروپایی به چهار نفر برسد.

تیم والیبال زراعت بانک ترکیه در سال ۱۹۸۱ تاسیس شد، اما این تیم در ۳۷ سال گذشته هیچ جامی به دست نیاورده است.

قائمی در ۲ سال اخیر برای تیم بانک سرمایه بازی می کرد و با این تیم ۲ قهرمانی در لیگ برتر ایران و ۲ قهرمانی در جام باشگاه های آسیا کسب کرد.

هفته گذشته سعید معروف هم با قراردادی دو ساله، به تیم سیه نا ایتالیا ملحق شد. محمدجواد معنوی نژاد (ورونا ایتالیا) و میلاد عبادی پور (اسکرا بلهاتوف لهستان) دو لژیونر دیگر والیبال ایران در باشگاه های اروپایی هستند.