هوه رنارد سرمربی جوان و جنجالی و موفق تیم ملی مراکش در زادگاهش اسیر اخبار پاپاراتزی شده است. حالا رسانه های فرانسوی نوشته اند او اخیرا وارد رابطه با بیوه مربی سرشناس فقید آفریقایی شده است که با فوتبال آفریقا به سطح اول مربیگری دنیا رسید. رسانه ها از ارتباط او با همسر سنگالی برونو متسو نوشته اند و این خبر به شدت در فوتبال فرانسه جنجالی شده است!