مرتضى آقاخان اولین خرید استقلالى ها در نقل و انتقالات با انتشار پیامى گفت :ارزش و اعتبار پیراهن استقلال را با تمام وجود مى دانم.

آقاخان:ارزش و اعتبار پیراهن استقلال با تمام وجود مى دانم

گفتى است آقاخان در فصل گذشته در تیم پیکان موفق به زدن ٦ گل شده است.