سی ان ان گزارش داد، رسوایی های شرکت فیس بوک باعث فرار کاربران آمریکایی از این پیام رسان شده است.

بر این اساس، در ماههای اخیر خبرهای جنجالی زیادی درباره فیس بوک منتشر شده است. همین مسئله بر نوع نگاه کاربران این پیام رسان تاثیرگذار بوده است. نظرسنجی اخیر موسسه افکارسنجی "پیو" نشان می دهد جوانان و نوجوانان در آمریکا از فیس بوک دور می شوند و به سمت پیام رسانها و بسترهای ارتباطی دیگر می روند.

میزان محبوبیت فیس بوک در میان نوجوانان و جوانان آمریکایی درمقایسه با سال ۲۰۱۵ با کاهش بیست درصدی همراه بوده است. کاهش این میزان محبوبیت برای یک پیام رسان بسیار مهم است. سهامداران شرکت فیس بوک از رسوایی های اخیر این شرکت بسیار ناراحت هستند که فیس بوک را دچار لرزه های جدی کرده است. حفظ حریم شخصی کاربران فیس بوک به دغدغه ای جدی برای کاربران این پیام رسان تبدیل شده است.