قرار است تا ساعاتی دیگر واسیلی نبنزیا نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان ملل، برنامه ها و اولویت های خود را در این دوره اعلام کند.

از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی و با تغییر ترکیب شورای امنیت سازمان ملل متحد، قزاقستان، کویت، پرو و لهستان هر کدام یک ماه ریاست این شورا را بر عهده داشتند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۵ عضو دارد که روسیه، آمریکا، فرانسه، انگلیس و چین اعضای دائمی آن را تشکیل می دهند و اعضای غیر دائم نیز هر دو سال تغییر می کنند به گونه ای که نیمی از آنها با پایان یافتن هر سال جایگزین اعضای قبلی می شوند.

در حال حاضر سوئد، کویت، قزاقستان، لهستان، پرو، اتیوپی، ساحل عاج، گینه استوایی و بولیوی اعضای غیر دائم این شورا را تشکیل می دهند.