خبرها حاکی است، دکتر محمد رضا عارف در حال رایزنی های جدی برای تشکیل یک حزب بزرگ با گرایش اصلاح طلبی است.

 دکتر عارف از چندین ماه قبل رایزنی هایی را آغاز کرده و در حال نهایی کردن اعضای شورای مرکزی این حزب است.

بنا بر این گزارش در صورت تاسیس این حزب، تعدادی از نمایندگان مجلس که در جریان انتخابات اخیر هیات رییسه مجلس در حمایت از دکتر عارف نقشی جدی داشتند در حزب آینده او حضور خواهند داشت.

گرچه این خبر زودهنگام است اما  دکتر عارف از کاندیداهای اصلی انتخابات ۱۴۰۰ است.