یکی از اعضای جریان صدر گفت که ایران همسایه، دوست و برادر ما است و ما با آن همکاری می‌کنیم. شیخ صادق الحسناوی افزود: نگاه ما به ایران بر اساس تبعیت نیست، اما ایران همسایه مسلمان ماست و برای ما مهم است که ایران کشوری مستقل، با ثبات و قوی باشد اما نمی‌خواهیم در امور عراق دخالت کند.

 شیخ صادق الحسناوی، عضو جریان صدر در گفت‌وگو با شبکه السومریه با بیان اینکه مقتدی صدر با همسایگان عرب و اسلامی از جمله عربستان و ایران سیاست باز در پیش گرفته است، در پاسخ به سوالی در رابطه با شعارهای برخی از معترضان علیه ایران در انتخابات اخیر،‌ گفت: این شعارها بارها تکرار شد و بارها به جریان صدر نسبت داده شد اما در واقع این شعارها منتسب به ما نیست و ما هر کاری که خودمان انجام می‌دهیم را بر عهده می‌گیریم و به آن افتخار می‌کنیم.

وی افزود: نگاه ما به ایران بر اساس تبعیت نیست، اما ایران همسایه مسلمان ماست و برای ما مهم است که ایران کشوری مستقل، با ثبات و قوی باشد اما نمی‌خواهیم در امور عراق دخالت کند.

شیخ‌الحسناوی در پاسخ به این سوال که آیا شما حتی با دخالت‌های مثبت مخالف هستید، زیرا ایران در تشکیل الحشد الشعبی نقش داشت، برای آن مستشار فرستاد و از آن حمایت کرد، گفت: الحشد الشعبی بر اساس فتوای مرجعیت دینی تشکیل شد، ما از مستشاران ایرانی تشکر می‌کنیم زیرا با همکاری و موافقت دولت قانونی آمدند و ما هیچ مشکلی با آنها نداریم، ما گفتیم که به عنوان یک کشور همسایه، دوست و برادر با ایران تعامل می‌کنیم و همان‌طور که خودشان منافعی دارند باید منافع عراق را نیز در نظر بگیرند.