"آوی گابای "رئیس حزب کار رژیم اسرائیل گفت: "مناسبت نیست راس هرم قدرت در دست نخست وزیری باشد که از رئیس دستگاه شاباک می خواهد که علیه همکارانش جاسوسی کند".

وی افزود: "نتانیاهو نه تنها نباید رئیس کمیته فرماندهان دستگاههای امنیتی باشد بلکه باید به خانه اش برود. او در چنین رفتارش هیچ شرفی ندارد و قدسیت حکومت و دستگاه امنیت را زیرپا لگدمال کرده است".

گابای خواستار تحقیق فوری درخصوص درخواست نتانیاهو از دستگاه شاباک برای شنود مکالمات تلفن روسای ستاد مشترک ارتش و موساد شد.

ایلنا دایان خبرنگار اسرائیلی در یکی از برنامه های تلویزیونی خود فاش کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از "یورام کوهین" رئیس دستگاه امنیت داخلی "شاباک" در اولین ماههای دوران زمامداری خود خواسته بود که تماس های تلفنی "بنی گانتز" رئیس سابق ستاد مشترک ارتش و "تامیر باردو" رئیس موساد را شنود کند.

این خبرنگار اسرائیلی افزود: "کوهین از درخواست نتانیاهو ناراحت شد؛ بویژه  افرادی که نتانیاهو از کوهین می خواست تماس های آنها را شنود کند، از همکاران نزدیک کوهین بود چرا که ماموریت محوله به آنها ایجاب می کرد که همواره با هم کار کنند".

در همین حال، تامیر باردو رئیس اسبق موساد نیز در مصاحبه ای به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: "باور نمی کنم که در اسرائیل، رئیس کابینه اش خواهان شنود تماس های رئیس ستاد مشترک یا من شود. شنود، بزرگترین بی اعتمادی ممکن است. من در طول زندگی ام از کسی نخواسته ام که علیه هریک از کارمندانم در موساد از شنود استفاده کند. فکر می کند این امر خارج از قواعد بازی است.این بدترین چیز ممکن است. اگر این موضوع را می دانستم؛ کار درستی که باید در آن زمان انجام می دادم این بود که بگویم این بازی، بازی من نیست".

این درحالی است که سایت روزنامه صهیونیستی هاآرتص پاسخ دفتر نتانیاهو را منتشر کرد که در آن آمده است: "ادعای درخواست نخست وزیر از شاباک برای بکارگیری شنود علیه موساد بی پایه و اساس است و خدشه کامل به تلاش های فراگیری است که به طور دوره ای برای حفظ امنیت اطلاعات درخصوص مسائل حساس صورت میگیرد، مسائل حساسی که از بالاترین اهمیت درخصوص امنیت اسرائیل برخوردار است".