وقوع طوفان شدید دقایقی قبل تمام بجنورد را در بر گرفت و برای لحظاتی برق مناطقی از مرکز استان قطع شد.

بر اساس گزارش های رسیده بر اثر وقوع طوفان در مرکز استان خراسان شمالی چند اصله درخت شکسته شد و بر روی خودروها سقوط کرد.

این طوفان شدید و بی سابقه همراه با گرد و خاک در بجنورد سبب سقوط المان چهار راه میدانبار و نیز شکسته شدن درختان خیابان های دوچنار، چهارراه شهرداری، چهارراه صفا و خیابان شریعتی شده است.

گفتنی است، طوفان همچنان در مرکز استان خراسان شمالی ادامه دارد.