کار طولانی مدت با رایانه  عوارض زیادی مانند ضایعات چشمی، سردرد ، کمر درد و فشار در نواحی مچ دست ، شانه و گردن و دردهای گردن و شانه ، دردهای مفصل آرنج، مچ، انگشتان و نهایتاً دردهای پشت و کمر در پی دارد.

برای استفاده صحیح از رایانه  توصیه های زیادی  به کاربران شده است و در همین زمین نباید  فراموش  کنید که در هنگام کار با کامپیوتر بدن بیش از حد به جلو خم شده باشد.

شانه و عضلات گردن قادر به نگهداشتن وزن سر نیست و به یاد داشته باشید که بیشتر دردهای ناحیه گردن و پشت که هنگام کار با کامپیوتر عارض می شوند به دلیل قرار گیری نادرست بدن روی صندلی و پشت میز است .


به تازگی صندلی ویژه کاربران کار با کامپیوتر طراحی و ساخته شده که اجزای این صندلی که کاملا قابل تغییر است، Droian WorkStation نام گرفته است.
از ویژگی های آن می توان به ارتفاع قابل تنظیم، خم شدن تا  ۱۴۰ درجه و باقی ماندن خط دید کاربر نمایشگر رایانه در فاصله ۷۰ سانتیمتری  اشاره کرد.
نکته جالب توجه در این زمینه این است که این صندلی  دارای تنظیمات سرمایشی و گرمایشی است و کاربر می تواند در زمستان گرم بماند یا در تابستان خنک شود.
در ادامه می توانید تصاویری از این صندلی ویژه کار با کامپیوتر را مشاهده کنید.