پس از برگزاری تظاهرات‌ها و اعتصاب‌های گسترده مردمی علیه طرح افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، پادشاه اردن در فرمانی این طرح را متوقف کرده است.

شهروندان اردنی از روز چهارشنبه  در تظاهرات‌هایی که اتحادیه‌های صنفی خواستار برگزاری آن شده بودند، شعارهایی علیه گرانی، لایحه جدید مالیات بر درآمد و نظام خدمات مدنی سر دادند.

از صبح چهارشنبه صاحبان مراکز تجاری و فروشگاه‌ها در مرکز اردن محل کار خود را تعطیل کرده و بر روی درب فروشگاه‌ها اعلامیه‌های اعتصاب چسبانده بودند.

البته طرح افزایش مالیات بر در آمد به قوت خود باقی است و قرار نیست متوقف شود.