رسانه‌های اسپانیا اعلام کردند به دنبال عدم حمایت یک حزب ملی‌گرای باسک از ماریانو راخوی، نخست‌وزیر محافظه‌کار اسپانیا، او به احتمال قوی با رای عدم اعتماد مواجه می‌شود.

احزاب عمده در مجلس اسپانیا گفته‌اند به راخوی رای منفی می‌دهند که چنین کاری باعث سقوط دولت او خواهد شد.

طرح برکناری ماریانو راخوی توسط حزب سوسیالیست اسپانیا ارائه شده و قرار است امروز در این زمینه رای‌گیری شود.

به نقل از بی بی سی، حزب ملی‌گرای باسک که رای‌اش برای بقای دولت راخوی حیاتی بود، گفته است به برکناری او رای مثبت خواهد داد.

احتمال داده شده با سقوط دولت راخوی، سوسیالیست‌ها اداره دولت را در دست بگیرند و پدرو سانچز، نخست‌وزیر جدید این کشور شود.

درخواست برکناری دولت اسپانیا پس از آن ارائه شد که دیوان عالی این کشور، حزب حاکم مردم را به خاطر چندین رسوایی طولانی مدت فساد به پرداخت چند صد هزار دلار محکوم کرد.

حزب سوسیالیست اسپانیا از حزب حاکم خواسته تا مسئولیت این رسوایی را بپذیرد.

خوزه لوئیس آوالوس، از اعضای بلندپایه حزب سوسیالیست گفته است به دلیل نارضایتی مردم و عدم اطمینان آنها، دولت راخوی باید کناره‌گیری کند.

حزب سیودادانوس (شهروندان) که متحد حزب مردم در مجلس است، خواهان برپایی انتخابات پیش از موعد شده است.

لوئیس بارکناس، خزانه‌دار سابق این حزب از جمله ۲۹ نفری است که به خاطر دریافت رشوه در ازای دادن قراردادهای شهرداری محکوم شده است.

ماریانو راخوی دخالت خود در این قضایا را رد کرده است اما قاضی اعتبار شهادت او در دادگاه را زیر سئوال برده است.