سعید قربانی پدر کودک ۳ ساله ای که در بوستان گلچین منطقه ۱۵ دچار حادثه مغزی شد در خصوص آخرین وضعیت نیمای ۳ ساله، اظهارداشت: وضعیت جسمی کودکم رو به بهبودی است و در عیادتی که شهردار منطقه ۱۵ و هیات همراه از فرزند بنده داشتند قول برآورد هزینه های مالی و اقدامات پزشکی از این به بعد را به بنده دادند.

وی افزود: از مسئولان شهری تقاضا دارم به وسایل بازی غیر ایمن بوستان ها رسیدگی کنند و آنها را مورد بازبینی قرار دهند و ایمنی کودکان به دغدغه مسئولان شهری تبدیل شود.