در پی بی توجهی «پرویز مشرف» رئیس جمهور سابق پاکستان به احضاریه‌های مکرر دادگاه، وزارت کشور پاکستان دستور داد کارت شناسایی و گذرنامه وی باطل شود.

در بیانیه وزارت کشور پاکستان تصریح شده است: امیدواریم پرویز مشرف با جدی دانستن وضعیت پرونده خود به کشور بازگردد و پاسخگوی اتهاماتی باشد که علیه او وجود دارد.

گفتنی است پس از باطل شدن مدارک شناسایی پرویز مشرف، حساب‌های بانکی وی نیز مسدود شده و او دیگر حق سفرهای خارجی را نخواهد داشت.

اتهامات مختلفی علیه فرمانده سابق ستاد ارتش پاکستان وجود دارد و دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو و همچنین تمرد از قانون اساسی کشور بخشی از آنها به شمار می‌رود.

تاکنون پرویز مشرف واکنشی به این اقدام وزارت کشور نشان نداده است، ولی پیش از این او از بازگشت خود به پاکستان و از سر گرفتن فعالیت‌های سیاسی سخن گفته بود.

پرویز مشرف در جریان یک کودتا در سال ۱۹۹۹ نواز شریف را از حکومت سرنگون کرد و حدود هشت سال قدرت را در پاکستان در دست گرفت.