یک هنرمند برای کشیدن نقاشی‌های خاص خود به طرز مبتکرانه‌ای از سایه اشیا کمک گرفته و نقاشی‌های زیبایی را طراحی کرده است.

در ادامه هنرنمایی این نقاش را مشاهده می‌کنید.