معافیت موقتی اروپا از تعرفه های جدید واردات فولاد و آلومنیوم به اتمام رسیده و شرکت های اروپایی از امروز مشمول تعرفه های جدید صادرات به آمریکا شده اند. کارشناسان امید چندانی به موفقیت آمیز بودن اقدامات جهت ممانعت از بروز جنگ تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا ندارند.

این از آن جهت است که ظاهرا یک موافقتنامه تجاری متعارف چیزی نیست که از ذهن ترامپ می گذرد. بلکه وی می خواهد در مقابل آتش بس تجاری، امتیازات سیاست خارجی و امنیتی از اروپا بگیرد.

به نظر می رسد که ترامپ قصد دارد از تهدیدات تعرفه ای به عنوان ابزار فشاری جهت همراه سازی اروپا در زمینه هزینه های نظامی و تحریم ها علیه ایران استفاده نماید. استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا اخیرا گفته، دونالد ترامپ کمک های نظامی کشورها به ناتو را در اجرای تعرفه ۲۴ درصدی واردات فولاد و تعرفه ۱۰ درصدی واردات آلومینیوم لحاظ خواهد کرد.

این بدان معناست که آمریکا زمانی از تعرفه های وضع شده علیه صادر کنندگان اروپایی کوتاه خواهد آمد که کشورهای اروپایی به قولی که در نشست سال ۲۰۱۴ ناتو در ولز داده اند عمل کنند. کشورهای اروپایی در آن نشست قول دادند که میزان هزینه های دفاعی شان را به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی خود افزایش دهند.

همچنین، ریچارد گرنل، سفیر جدید آمریکا در آلمان اخیرا در مصاحبه با نیویورک تایمز گفته، ترامپ ممکن است در ازای همکاری قوی کشورهای اروپایی با واشنگتن در زمینه ایران، اتحادیه اروپا را به صورت دائمی از تعرفه های وارداتی جدید معاف سازد.

گره زدن این مسائل با سیاست های تجاری، ظاهرا سیاستمداران در برلین و بروکسل را به شدت عصبانی کرده است. ۵۰ درصد از کل فرصت های شغلی موجود در صنایع آلمان (و ۲۵ درصد از کل فرصت های شغلی در اقتصاد آلمان) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به صادرات این کشور مرتبط است. تهدیدات ترامپ در زمینه افزایش تعرفه های واردات به آمریکا، ممکن است برلین را برای همکاری بیشتر با آمریکا در زمینه تحریم ایران و افزایش هزینه های نظامی تحت فشار قرار دهد.