دکتر محمد حسین امید در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اعلام این مطلب اظهار کرد: موضوع ارزیابی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی از گذشته وجود داشته، اما با تغییر ساختار سازمانی دانشگاه و ایجاد معاونت نظارت و سنجش برنامه و ارزیابی‌های مراکز، این برنامه با شکل جدید در حال انجام است.

وی افزود: نتایج سطح‌بندی مراکز علمی کاربردی که در سال ۹۵ انجام شد، به دلیل اینکه این بررسی‌ها برای اولین بار بر اساس برخی داده‌هایی که به صورت خوداظهاری مراکز بوده، انجام شده بود، نتایج به نوعی مورد اعتراض مراکز قرار گرفت و ما نیز به این نتیجه رسیدیم که این نتایج قابل استناد نیست. اما بر اساس آمار و اطلاعات مربوط به سال ۹۵ و ۹۶ سطح‌بندی مجدد مراکز علمی کاربردی در دست انجام است.

دکتر امید خاطر نشان کرد: برای انجام سطح‌بندی مراکز علمی کاربردی دانشگاه علمی کاربردی، سامانه‌ای با عنوان "بی‌آی" در دانشگاه طراحی شده است که بر اساس آن بتوانیم این سطح‌بندی را بطور سالیه، اتوماتیک و آنلاین انجام دهیم؛ به همین دلیل برای اتمام کار سطح‌بندی با مشکلاتی مواجه شدیم.

رییس دانشگاه علمی کاربردی در پایان خاطر نشان کرد: در مراحل پایانی برنامه سطح‌بندی مراکز علمی کاربردی قرار داریم که نتایج آن قبل از آغاز سال تحصیلی جدید اعلام خواهد شد.